Jesteś tutaj: › Z życia Parafii › Grupy parafialne i wspólnoty
Grupy parafialne
 • Służba Liturgiczna (ministranci) 

„Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!"

Opiekunem młodszych i starszych ministrantów oraz kandydatów jest ks. Łukasz Luźny.

 Ministranci są bardzo ważną i potrzebną grupą parafialną! Dzięki ich odpowiedzialnej
i ofarnej służbie lepiej przeżywamy piękno liturgii Kościoła... Jako wspólnota parafialna, cieszymy się więc, że ciągle są chętni chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami! Obecnie w naszej Parafii jest ponad 30 ministrantów i 4 kandydatów, którzy po około półrocznym przygotowaniu, zostają
w uroczysty sposób, włączeni do grona ministrantów przez Księdza Proboszcza.

Z pewnością bycie ministrantem jest zadaniem trudnym i wymaga nieraz wielu wyrzeczeń... ale przede wszystkim jest służbą Bogu i bliżnim, dającą radość bliskości Boga i wiele satysfakcji!

Ministranci spotykają się na zbiórkach w każdą sobotę o godz. 10.00. Poruszane są wtedy aktualne sprawy liturgiczne i parafialne, a także tematy, służące duchowej formacji ministrantów.

 Chłopców - ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, a nawet starszych -
którzy chcieliby zostać ministrantami, zapraszamy na spotkania w każdą sobotę o godz. 10!

            Zapraszamy! Ministrant też człowiek, a ołtarz nie gryzie:)!!!

 

 • Katecheza przedmałżeńska

  Poradnictwo Rodzinne - poniedziałek, godz. 18.00- mgr Katarzyna Walczak
  Katecheza Przedmałżeńska - poniedziałek, godz. 19.00, ks. Aleksander Piekielny/ ks. Piotr Jaroszkiewicz

W ramach tzw. bliższego przygtowania do małżeństwa Kościół w Polsce proponuje dziecięć Katechez Przedmałżeńskich oraz kilka spotkań z zakresu Poradnictwa Rodzinnego. Narzeczeni przypominaja sobie zasadnicze prawdy wiary i stawiają podstawowe pytania: czy będę uczciwy i wierny w małżeństwie? Czy będę naprawdę kochał jako mąż, żona, ojciec, czy matka przez całe życie?
Zadanie jest to wielkie i wymagające połączenia wszystkich sił i darów ludzkich, ale któremu może i powinna towarzyszyć Łaska Boża. A stanie się to jeśli Chrystus zostanie zaproszony przez małżonków w sakramencie małżeństwa do ich życia. Wtedy obdarzać ich będzie łaskami, które są potrzebne do pełnego zrealizowania powołania do życia w małżeństwie i rodzinie.
Katechezy odbywają się a każdy wtorek po mszy św. wieczornej i mają za zadanie uświadomić narzeczonym tę prawdę i zaprosić ich do wcielenia jej we własne małżeństwo i rodzinę. Spotkania z Poradnictwa Rodzinnego natomiast odbywają się bezpośrednio przed Katechezami

 • Schola młodzieżowa "Agape" 

  Opiekun - ks. Aleksander Piekielny
  Prowadzącą - p. Irena Derezińska

 • Akcja Katolicka

  Asystent kościelny - ks. prał. Stanisław Tofil

 • Koło Żywego Różańca

  Opiekun - ks. Piotr Jaroszkiewicz

 • Ruch "ŚWIATŁO - ŻYCIE" Oaza Dorosłych

  Spotkania -środa, godz. 19.30
  Prowadzący - ks. Piotr Jaroszkiewicz

Grupa dorosłych Ruchu Światło-Życie to grupa deuterokatechumenalna, czyli kształtująca postawę dojrzałej wiary w wieku dorosłym. Metodą formacji jest bezpośrednie spotkanie ze Słowem Boga zawartym na kartach Pisma Świętego, z którego ma narodzić się wiara według słów Apostoła Pawła: "wiara rodzi się z tego, co się słyszy" (Rz 10,17).
Członkami grupy winny być osoby, które uczestniczyły w rekolekcjach oazowych. Spotkania odbywają sie w każdy poniedziałek wieczorem po mszy św., która jest przygotowywana przez tę grupę. Główny nacisk spotkań jest położony na dokładne rozważanie tekstów biblijnych metodą "Rozmów Ewangelicznych". Na spotkaniu jest także miejsce na wspólną modlitwę i na dzielenie się owocami pracy nad sobą. Zapraszam wszystkich, którzy widzieliby się na tej drodze wzrastania w wierze.

 • Ruch "ŚWIATŁO - ŻYCIE" Domowy Kościół


  Odpowiedzialny - ks Łukasz Luźny

Kosciół Domowy to Krąg kilku małżeństw, którego celem jest wzrost wiary małżonków we wzajemnej miłości i milości do Pana Boga. Wspólnota małżeństw pomaga sobie wzajemnie w zbliżaniu się do Boga, w rozwiązywaniu problemów codziennego życia i w budowaniu głębokiej jedności między małżonkami.
Za spotkania jest odpowiedzialna para małżonków, ale obecny jest zawsze kapłan asystujący. Krąjag Domowego Kościoła korzysta więc z owoców i darów zarówno sakramentu małżeństwa jak i kpłaństwa. W pracy jest proponowana podwójna metoda: pracy w Kręgu małżeństw i pracy indiwidualnej lub w danym małżeństwie. Owoce tej ostatniej są przedmiotem dzielenia się w comiesięcznych spotkaniach Kręgu Domowego Kościoła

 • Apostolat Maryjny

  Opiekun - ks. prał. Stanisław Tofil

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, który przez apostolstwo osób świeckich oddaje cześć Niepokalanej; Stawia sobie następujące cele:
a) pogłębienie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie,
b)oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych, zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia,
c) szerzenie braterskiej miłości, likwidowani obojętności, niechęci, niezgody, napięć oraz wszelkich niesnasek i nieporozumień.

Członkowie pogłębiają swą pobożność maryjną przez studiowanie mariologii oraz przez oddawanie się do dyspozycji Maryi. Spotkania odbywają się w trzecia niedzielę miesiąca. Ks. Stanisław Tofil

 • Eucharystyczny Ruch Młodych 

  Opiekun - ks. Łukasz Luźny,
  Prowadząca - p. Małgorzata Wieczorek
          Spotkania w każdy wtorek o godz. 16:30
 • Krucjata Wyzwolenia Człowieka

  Prowadząca - p. Dorota Kasprzak,
  Opiekun - ks. Piotr Jaroszkiewicz
  Spotkania 8-go każdego miesiąca:
  18.00 Różaniec w intencji uzależnień osobistych i społecznych
  18.30 sluzba liturgiczna w Eucharystii parafialnej
  19.15 spotkania formacyjne
 • Asysta Liturgiczna

  Opiekunka - p. katechetki
 • Chór męski "Harfa"

  Dyrygent - p. Leszek Dolata,
  Prezes - p. Zbigniew Baranowski
  Asystent kościelny - ks. prał. St. Tofil;
  Próby - środa godz. 18.00
 • Akcja charytatywna

          Opiekun -  ks. prał. Stanisław Tofil
Więcej publikacji w tej kategorii:
Projekt i realizacja: KASPIO INTERACTIVE